Nya säkerhetsinställningar

OBS Viktigt! Nya inställningar för säkerhet har gjorts på hublog.se. För att försvåra för attacker. har adress till admin ändrats till hublog.se/adm

NOTE Important New security settings have been made on hublog.se. To obstruct the attacks. the address to the admin changed to hublog.se / adm

Kommentera